Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling i Billardklubben

GENERALFORSAMLING

Torsdagd.    10-06-2021Kl.19.00
i klubhuset
Indkomne forslag skal være formanden
i hænde senest 4 dage før.
HUSK: Corona Pas eller negativ test (max 72 timer gammel)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af beretning

4. Kassererens beretning

5. Godkendelse af regnskab

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Steen Dahl Pedersen:     modtager ikke genvalg
og Erling Andersen :      modtager genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter
På valg er: Bjarne Jensen og Per A. Madsen

8. Valg af 2 revisorer
På valg er Leo Runge og Poul Hansen

9. Indkomne forslag fra medlemmerne

10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Sdr. Omme Billard Klub
Bestyrelsen