Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling i Billardklubben

GENERALFORSAMLING

Torsdag d.    10-06-2021Kl.19.00

Så fik vi jo afholdt generalforsamlingen og her er referatet:

Punkt 1: Valg af dirigent: Jens blev valgt
Punkt 2: formandens beretning.
Der kunne berettes om et trist år,
med corona nedlukning i en stor del af tiden.
Klubben har også mistet medlemmer i forløbne år.
VBU turneringen blev næsten spillet færdig og endte med en 1. en 2. og en 8. plads.
I den interne turnering der blev spillet i efteråret 2020, var der 2 vindere:
I pulje A: Poul Hansen
I pulje B: Michael Pedersen
Og så håber vi på med mere normale tilstande fremover.
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3 Kasserens beretning.
Vi har en fornuftig kassebeholdning, på trods af nedgang i omsætningen.
Klubben har pt 33 medlemmer, og kassereren opfordrede medlemmerne til at prøve at skaffe nogle nye medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4, Valg til bestyrelsen:
Erling og Steen ønskede ikke genvalg.
Nye medlemmer blev Michael Pedersen og Jens Jakobsgaard.
Valg af suppleanter blev John Jensen og Eske Thomsen
Samtidig blev vores revisorer, Poul og Leo genvalgt.

Punkt 5. Indkomne forslag.
Fjern gebyr på 150.- på startbog i VBU-turnering. Forslaget blev godkendt.
Samtidigt betaler klubben også et gebyr for hvert hold der bliver tilmeldt.
Forslag om rabat til medlemmerne pga et ekstra tilskud i corona-hjælp fra kommunen.
Forslaget blev vedtaget og der gives 200,- rabat på kontingentet til efteråret.
Der blev spurgt om vi må medbringe egne drikkevarer, og der må ikke medbringes noget
Til ganen som klubben selv sælger.
Så kom der en opfordring til at træne noget mere på de gamle borde,
så de nye ikke bliver for hurtigt slidt. Der opsættes et skilt med opfordringen.
Bestyrelsen vil finde en dag i efteråret til en hyggedag i klubben.

Konstitueringen blev således:
Formand: Holger Madsen
Næstformand: Michael Pedersen
Kasserer: Preben Lynge Jensen
Sekretær: Jens Jakobsgaard
Turneringsleder: Harry Lorentsen

Med venlig hilsen
Sdr. Omme Billard Klub
Bestyrelsen