Om klubben

Starten på Sønder Omme Billardklub var at 2 ildsjæle, Overlærer O. Steffensen og Kristian Lorentsen fik den idé at det ville være godt med en billardklub i Sønder Omme.
Første møde om det blev holdt den 3. oktober 1978 hvor man enedes om at holde stiftende generalforsamling den 10. oktober.
Her mødte 27 medlemmer som klubben allerede havde inden den egentlig var en realitet.
Bestyrelsen kom på mødet til at bestå af, O. Steffensen – Kristian Lorentsen – Ole Ølgård – Karl Friis og Emil Pedersen. Suppleanter: Henning Hansen og Per Eskildsen. Revisorer: Arnfred Pedersen og Jense Rasmussen.
Der var først, med Grindsted kommune tale om at klubben skulle have til huse i det gamle dagplejecenter men efterfølgende fik man lov til at få lokaler i Sønder Omme Idrætscenters gamle klubhus.
Murmester Ole Ølgård stod for at pille skillevæggene ned og indrette lokalet så det kunne bruges til bruges til billard i stedet. Der var mange frivillige der var flinke til også at hjælpe til, for at få det gjort så hurtigt og billigt som muligt.
Og det gik hurtigt, for allerede den 5-12-1978 var der indvielse af klubben, hvor Søren Søgaard og Tini Wijnen kom og lavede en lille opvisning, så vi kunne se hvordan billard skal spilles 😊 Søren Søgaard forærede i denne forbindelse en billard-kø til klubben.
Man kan godt sige at der var en rivende udvikling i klubben for ved den stiftende generalforsamling var der 27 medlemmer og godt et år senere var medlemstallet oppe på 60 og man blev klar over at lokalet var for lille og man har derfor tilbygget ca. 35 m2 så der blev plads til et ekstra 3. billardbord og så der var plads til at medlemsantallet kunne vokse til 70
Dette var lige et kort uddrag af Sønder Omme Billardklubs opstart.
Under billeder & avisudklip kan der ses nogle billeder og udklip fra avisen gennem de første ca. 10 år af klubbens historie.